Duszpasterstwo Rodzin

Aktualności

Zapraszamy na studia doktoranckie z Duszpasterstwa Rodzin

Czwartek, 2 czerwca 2016

STUDIA DOKTORANCKIE z DUSZPASTERSTWA RODZIN

DLA KAPŁANÓW, OSÓB ZAKONNYCH I ŚWIECKICH 

w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia stwierdza, że Kościół chce dotrzeć do każdej i wszystkich rodzin z pokornym zrozumieniem i towarzyszeniem. W tym celu konieczny jest wysiłek ewngelizacyjny i katechetyczny skierowany do wnętrza rodziny, aby rodziny mogły stać się bardziej aktywnymi podmiotami duszpasterstwa rodzin (AL 200). Główny wkład do duszpasterstwa rodzin ma być wnoszony przez parafię, będącą rodziną rodzin, przy udziale wspólnot, ruchów i stowarzyszeń. W tym celu potrzeba odpowiedniej formacji alumnów, kapłanów, diakonów, zakonników i zakonnic, katechetów i świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin (por. AL 202-203).

Studia doktoranckie z duszpasterstwa rodzin w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wychodzą naprzeciw współczesnym oczekiwaniom Kościoła i wyzwaniom duszpasterstwa. Zapewniają formację naukową oraz przygotowują do realizacji celów i zadań duszpasterstwa rodzin. Celem studiów jest formacja naukowa i praktyczno-pastoralna doktorantów – kapłanów, osób zakonnych i świeckich w zakresie duszpasterstwa rodzin.

Katedra Duszpasterstwa Rodzin KUL zaprasza na studia doktoranckie w trybie stacjonarnym. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w folderze oraz na stronie internetowej http://duszpasterstworodzin.edu.pl/studia.

Kandydatów serdecznie zapraszamy w progi KUL!


Pozostałe aktualności