Duszpasterstwo Rodzin

Aktualności

Egzamin licencjacki 2023

Wtorek, 13 czerwca 2023

Dnia 6 czerwca 2023 miał miejsce egzamin licencjacki studentów, którzy w tym roku ukończyli dwuletnie Teologiczne Studium Licencjackie. Kanoniczny (kościelny) tytuł licencjata w zakresie specjalizacji Duszpasterstwo Rodzin uzyskali: mgr Olga Walecka i ks. mgr Michał Siduniak. Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników oraz życzymy sukcesów na polu naukowym i duszpasterskim. 

Galeria: http://duszpasterstworodzin.edu.pl/galeria/get/id/12


Pozostałe aktualności