Duszpasterstwo Rodzin

Publikacje i osiągnięcia

ks. Jan Kobak, Rodzina szkołą modlitwy, "Roczniki Pastoralno-Katechetyczne" T 5(60) 2013.
PDF:
http://www.kul.pl/files/816/public/2013/JK.pdf  

ks. Radosław Szucki, Zagrożenia rodziny ze strony przekazu medialnego, "Forum Młodych Pastoralistów" nr 1/2015.
PDF: 
http://www.katechetyka.eu/files/forum-mlodych-pastoralistow-nowe-czasopismo-naukowe.pdf

Andriy YastremskyyDuszpasterska i medyczna posługa księdza Henryka Mosinga, „Forum Młodych Pastoralistów” 1:2015 nr 1, s. 24-30.

Andriy Yastremskyy, Naśladowca świętego Pawła w Związku Radzieckim, „Ateneum Kapłańskie” 166(2016) z. 3(643) s. 537-548.
PDF: 
http://www.ateneumkaplanskie.pl/2016/05/zeszyt-3-643-tom-166-madrosc-cnot/#more-68.

Andriy YastremskyyWyzwania duszpasterstwa rodzin w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, "Studia Leopoliensia" 9(2016), s. 285-293.

Andriy YastremskyyOdpowiedzialne ojcostwo odpowiedzią na kryzys rodziny, "Studia Leopoliensia" 9(2016), s. 295-304.

ks. Tomasz Tylutki, Rodzina podmiotem ewangelizacji w Kościele pierwotnym, "Forum Młodych Pastoralistów" 2:2016 nr 3, s. 137-150. 
PDF:
http://www.katechetyka.eu/files/forum-mlodych-pastoralistow-3-numer-czasopisma-naukowego-doktorantow.pdf

ks. Michał M. Zurzycki, Dowartościowanie działania łaski w duszpasterstwie rodzin, w: J. Goleń (red.), Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin, Lublin 2017, s. 135-147.

ks. Tomasz Gajda, Uwzględnienie paschalnego prawa ofiary w duszpasterstwie rodzin, w: J. Goleń (red.), Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie, j.w., s. 163-175. 

ks. Kazimierz Musioł, Nowe akcenty w nauczaniu Kościoła o rodzinie zawarte w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, „Forum Młodych Pastoralistów” 3(2017)5. s. 12-20.

Andriy YastremskyyWzrastanie w miłości małżeńskiej w świetle adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris laetitia, „Ateneum Kapłańskie” 168 (2017), z. 3(649), s. 528-539.

Andriy YastremskyyPoczątki duszpasterskiej działalności ks. Henryka Mosinga na tle przygotowań Kościoła w Polsce do obchodów Milenium Chrztu 1966, w: S. Nabywaniec, A. Pęzioł (red.),Tyś z nami związał się przez Chrzest. 1050. Rocznica Chrztu Polski. Podkarpacie 2016, Rzeszów 2017, s. 121-135.

Andriy Yastremskyy„Wolne związki” w świetle adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”. Wynik uwarunkowań czy wyzwanie duszpasterskie, „Ateneum Kapłańskie” 171(2018), z. 1(656), s. 123-132.

Andriy YastremskyyŻycie i działalność Henryka Mosinga na wzór św. Franciszka (przykład dla ludzi dobrej woli XXI w.), tyt. oryg.: Життя та діяльність Генриха Мосінга на зразок св. Франциска (приклад для людей доброї волі ХХІ ст.), "Studia Leopoliensia" 11(2018), s. 267-281.

ks. Michał M. Zurzycki, Wymiary duchowości rodziny w adhortacji Amoris laetitia, „Roczniki Teologiczne", t. 65, 6(2018), s. 137-151. zob. https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/9343/9337 .

o. Wojciech Niścigorski SVD, Pastoralna troska o osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach, "NURT SVD" 2 (2018), s. 327-341.
PDF:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-73786c38-69b9-4069-b432-7f26b1fdeeb2

ks. Tomasz Gajda, Faza pustego gniazda jako wyzwanie dla duszpasterstwa rodzin, „Family Forum” 8 (2018), s. 141-156.
PDF: 
https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/262/183 

ks. Tomasz Gajda. W szponach „czarnego lustra”. O uzależnieniach dzieci i młodzieży od urządzeń mobilnych i ich potencjalnych implikacjach, w: P. Landwójtowicz (red.), Rodzina z problemami uzależnienia. Stare i nowe spojrzenie, Opole 2019, s. 139-150.

Andriy Yastremskyy, Історичний нарис про Католицьку Акцію архідієцезії у світлі її розвитку в Європі, "Studia Leopoliensia" 12(2019), s. 163-175.

Andriy YastremskyyРодина – місце плеканя віри у перспективі Amoris laetiatia, "Studia Leopoliensia" 12(2019), s. 207-216.

ks. Michał M. Zurzycki, Ósmy rozdział adhortacji Amoris laetitia w interpretacji kardynała F. Coccopalmerio, „Teologia i Człowiek” 47(2019)3, s. 115-128.

ks. Grzegorz Czerwonka, Duszpasterze a towarzyszenie małżonkom, "Ateneum Kapłańskie", 173(2019), z. 2(663), s. 352–361.

ks. Grzegorz Czerwonka, Zamysł duszpasterskiego towarzyszenia osobom w sytuacjach nieprawidłowych w "Wytycznych pastoralnych" biskupów polskich, "Studia Leopoliensia", 12(2019), s. 229-238.

o. Wojciech Niścigorski SVD, Wyzwania duszpasterskie w listach biskupów Kościoła katolickiego w Papui Nowej Gwinei na temat małżeństwa i rodziny, "NURT SVD" 1 (2019), s. 285-298.
PDF: 
https://bibliotekanauki.pl/articles/480150

s. Elżbieta Kuczmarska, Samotne rodzicielstwo wyzwaniem duszpasterskim, „Ateneum Kapłańskie” 173(2019), z. 1(662) s. 120–130.
PDF: 
http://www.ateneumkaplanskie.pl/2019/07/zeszyt-1-662-tom-173-starosc-ii/

s. Elżbieta Kuczmarska, Rodzice świadkami wiary wobec dzieci, „Studia Leopoliensia” 12(2019) s. 217-228.

ks. Kazimierz Musioł, Alkohol a prokreacja. Płodowy zespół alkoholowy (FAS) jako zagrożenie dla rozwoju dziecka, w: P. Landwójtowicz. Rodzina z problemem uzależnienia. Stare i nowe spojrzenie, VIP4U 2019, s. 87-101.

ks. Marcin Prudaczuk, Kościół i rodzina wzajemnym dobrem dla siebie w świetle adhortacji Amoris laetitia, "Teologiczne Studia Siedleckie" Rok XVI (2019) 16, s. 116-128.
PDF: 
https://zenodo.org/records/3702373

s. Elżbieta Kuczmarska, Powołanie do miłości w świetle badań małżonków, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 39 (2019) nr 2, s. 101-118.
PDF: 
https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth/article/view/1533/1457

s. Elżbieta Kuczmarska, Przeżywanie miłości przez małżonków, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 40 (2020) nr 2, s. 109-126.
PDF: 
https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth/article/view/1983/1949

ks. Marcin Prudaczuk, Kryzys powołania małżeńsko-rodzinnego, "Nurt SVD" 1(2020), s. 261- 272.
PDF: 
http://www.nurtsvd.pl/media/pdf/nurt_1_2020.pdf

ks. Grzegorz Czerwonka, Duszpasterskie towarzyszenie małżonkom w odpowiedzialnym rodzicielstwie, "Roczniki Teologiczne",  Tom LXVII, zeszyt 6 – 2020, s. 105-120.
PDF: 
https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/14337

ks. Grzegorz Czerwonka, Gotowość duszpasterzy do towarzyszenia małżonkom w rozwoju wiary, "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" 40 (2020), nr 1, s. 99-118.
PDF: 
https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth/article/view/1947

ks. Grzegorz Korgul, Rozumienie powołania do miłości przez małżonków ze Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, „Teologia i Człowiek” 51(2020)3, s. 157-177.
PDF:
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TiCz/article/view/TiCz.2020.044

ks. Grzegorz Korgul, Przeżywanie miłości małżeńskiej na podstawie badań we Wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca, „Nurt SVD” 1(2020) s. 245-260.
PDF:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=891691 

o. Wojciech Niścigorski SVD, Wybrane aspekty religijności małżonków w Papui Nowej Gwinei w świetle badań, "NURT SVD" 1 (2020), s. 273-289.
PDF:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5c00a404-bcb8-4ec3-8c75-de0a17808fe7

o. Wojciech Niścigorski SVD, Moralne aspekty małżeństwa sakramentalnego w świetle badań małżonków z Papui Nowej Gwinei, "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" 40 (2020), 1, s. 73-98.
PDF:
https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth/article/view/1963

s. Elżbieta Kuczmarska, Oczekiwania katolików rozwiedzionych żyjących w nowych związkach wobec duszpasterstwa rodzin,  "Roczniki Teologiczne", t. LXVIII, z. 6(2021), s. 109-125.
PDF: 
https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/15032/15584

s. Elżbieta Kuczmarska, Katolicy rozwiedzeni żyjący w nowych związkach wobec duszpasterstwa więzi, „Nurt SVD”, t. 149, 1(2021), s. 230-246. 
PDF: 
http://www.nurtsvd.pl/media/pdf/nurt_1_2021.pdf
 
ks. Grzegorz KorgulOczekiwania małżonków wobec duszpasterskiego towarzyszenia w parafii, „Nurt SVD”, t. 149, 1(2021), s. 247-262.
PDF: 
http://www.nurtsvd.pl/media/pdf/nurt_1_2021.pdf
 
ks. Grzegorz KorgulOczekiwania małżonków wobec duszpasterskiego wsparcia miłości małżeńskiej, "Roczniki Teologiczne", t. LXVIII, z. 6(2021), s. 91-107.
 
ks. Jakub Kozak, Duszpasterska troska o osoby w sytuacjach nieprawidłowych, "Teologiczne Studia Siedleckie", Rok XVIII (2021), s. 117-135. 
PDF: 
https://zenodo.org/record/6078876#.Y2vZJHbMKUk
 

ks. Michał SiduniakTowarzyszenie małżeństwom mieszanym. Perspektywa pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego, "Resovia Sacra" Tom. 29 (2022) s. 449-468.  PDF: https://ojs.academicon.pl/rs/article/view/6203/6678