Duszpasterstwo Rodzin

Publikacje i osiągnięcia

ks. Jan Kobak. Rodzina szkołą modlitwy. "Roczniki Pastoralno-Katechetyczne" T 5(60) 2013 http://www.kul.pl/2013,art_46639.html, PDF: http://www.kul.pl/files/816/public/2013/JK.pdf

ks. Radosław Szucki. Zagrożenia rodziny ze strony przekazu medialnego. "Forum Młodych Pastoralistów" nr 1/2015 - http://www.katechetyka.eu/files/forum-mlodych-pastoralistow-nowe-czasopismo-naukowe.pdf

Roksana Wasyljew. Małżeństwo drogą do świętości"Forum Młodych Pastoralistów" nr 1/2015 - http://www.katechetyka.eu/files/forum-mlodych-pastoralistow-nowe-czasopismo-naukowe.pdf

Andriy YastremskyyDuszpasterska i medyczna posługa księdza Henryka Mosinga. "Forum Młodych Pastoralistów" nr 1/2015 - http://www.katechetyka.eu/files/forum-mlodych-pastoralistow-nowe-czasopismo-naukowe.pdf 

Andriy Yastremskyy. Naśladowca świętego Pawła w Związku Radzieckim„Ateneum Kapłańskie” 166(2016) z. 3(643) s. 537-548 - http://www.ateneumkaplanskie.pl/2016/05/zeszyt-3-643-tom-166-madrosc-cnot/#more-68

Zofia Roezner. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji im. ks. prof. dr hab. Tadeusza Stycznia Wielcy obrońcy życia. Lublin: KUL 23 marca 2015 r. "Forum Młodych Pastoralistów" nr 1/2015 - http://www.katechetyka.eu/files/forum-mlodych-pastoralistow-nowe-czasopismo-naukowe.pdf