Duszpasterstwo Rodzin

Ogólnopolska Konferencja Naukowa INSPIRACJE ADHORTACJI AMORIS LAETITIA DLA DUSZPASTERSTWA RODZIN (9.11.2016)

Termin: 2016-11-09 do 2016-11-09


Katedra Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin w Warszawie

zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

INSPIRACJE ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ AMORIS LAETITIA DLA DUSZPASTERSTWA RODZIN

w dniu 9.11.2016 r.

 

9.00 – Rozpoczęcie konferencji – Dziekan Wydziału Teologii KUL

9.10 – Wprowadzenie – Kierownik Katedry Duszpasterstwa Rodzin KUL

9.20 – Wprowadzenie – Dyrektor KODR

 

Sesja I: Teologiczne implikacje adhortacji Amoris laetitia (moderator: ks. Piotr Goliszek)

 

9.40 - Sakramentologiczne implikacje adhortacji Amoris laetitia (ks. Antoni Nadbrzeżny, KUL)

10.05 - Teologicznomoralne implikacje adhortacji Amoris laetitia (ks. Marian Pokrywka, KUL)

10.30 - Prawno-kościelne implikacje adhortacji Amoris laetitia (ks. Janusz Gręźlikowski, UKSW)

10.55 - przerwa

 

Sesja II: Wybrane kierunki odnowy duszpasterstwa rodzin w świetle adhortacji Amoris laetitia  (moderator: ks. Grzegorz Pyźlak)

11.30  - Dowartościowanie miłości i miłosierdzia w duszpasterstwie rodzin (ks. Wiesław Przygoda, KUL)

11.50  - Duchowość małżeńska w duszpasterstwie (ks. Adam Rybicki, KUL)

12.10  - Umacnianie podmiotowości rodziny w duszpasterstwie (ks. Zbigniew Zarembski, UMK)

12.30  - Rozeznawanie odpowiedzialności moralnej w sytuacjach nieprawidłowych (ks. Ireneusz Mroczkowski, UKSW)

12.50 - przerwa obiadowa

 

Sesja III: Niektóre formy pastoralnej troski o rodzinę w świetle adhortacji Amoris laetitia  (moderator: Marek Fiałkowski OFM)

14.30  - Towarzyszenie narzeczonym we wspólnocie kościelnej (ks. Mieczysław Polak, UAM)

14.50  - Duszpasterskie towarzyszenie młodym małżonkom (ks. Dariusz Lipiec, KUL)

15.10  - Duszpasterstwo małżonków rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach (ks. Jan Krajczyński, UKSW)

15.30  - Troska duszpasterska o rodziny migrantów (ks. Ireneusz Celary, UŚ)

 

15.50 - Dyskusja panelowa: W jaki sposób czynić duszpasterstwo rodzin bliskim ludziom, towarzyszącym i włączającym „to, co kruche”?  - Jerzy Grzybowski (Spotkania Małżeńskie); ks. Przemysław Drąg (KODR).

 

ok. 16.30 - Zakończenie konferencji