Duszpasterstwo Rodzin

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Duszpasterstwo rodzin wobec aktualnych wyzwań" - 9.05.2014 r.

Termin: 2014-05-09 do 2014-05-09


Celem konferencji było rozpoznanie aktualnych wyzwań duszpasterstwa rodzin w Polsce oraz ukazanie adekwatnych i możliwych działań wychodzących im naprzeciw. Konferencja ukazała, że w naszym duszpasterstwie rodzin występują optymistyczne nurty i działania. Ujawniła też pewne trudności leżące u podstaw duszpasterstwa rodzin, polegające na niewystarczającym wspieraniu małżonków i rodziców w ich codziennym życiu chrześcijańskim. Ważne i przekonujące stwierdzenie dotyczyło pilnej potrzeby prowadzenia narzeczonych i małżonków do spotkania z Chrystusem!

Wielokrotnie na auli padały postulaty dotyczące katechezy dorosłych - małżonków i rodziców oraz formacji duszpasterzy do duszpasterstwa rodzin. Wydaje się, że systematyczne przygotowanie alumnów oraz ukierunkowana na duszpasterstwo rodzin formacja kapłanów stanowią właściwe wyjście naprzeciw oczekiwań świeckich i mogłyby zmieniać zauważane czasem sceptyczne nastawienie do duszpasterzy i ich kompetencji w sprawach rodziny. Treściwe i ciekawie prowadzone spotkania duszpasterzy z narzeczonymi, małżonkami i rodzicami spotykają się bowiem z pozytywnym odbiorem i wdzięcznością.

Ważne wydaje się wspieranie rodziny w jej dojrzewaniu religijnym i apostolskim w parafii i diecezji poprzez działalność ruchów i wspólnot rodzin, a także poprzez częstszą niż dotąd katechezę małżonków i rodziców. Bezcenną rolę odgrywa świadectwo wiary małżonków i rodziców dawane najpierw swojej rodzinie, a następnie innym członkom wspólnoty Kościoła, także poprzez media.

Warto w naszym kraju intensyfikować przygotowanie do małżeństwa. Istotną rolę na tym polu odgrywa przekazywanie prawdy o ludzkiej płciowości i miłości oraz powołaniu do rodzicielstwa. Wzywa nas do tego osoba i nauczanie "Papieża Rodziny", byłego profesora KUL - św. Jana Pawła II. Należałoby mocniej wspierać małżonków i rodziny w wymiarze pedagogicznym i religijnym, wychodząc do nich "tam, gdzie oni są". Trzeba rozpoznawać i odpowiadać na ich potrzeby oraz proponować rozwiązanie nurtujących problemów. Warto wspierać rodziny wielodzietne...

Uczestnicy wyrazili nadzieję, że obecny Synod Biskupów przyniesie nowuy impuls oraz szereg nowych wskazań dla duszpasterstwa rodzin, zwłaszcza wobec rodzin w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych.

Po zakończeniu konferencji odbyło się owocne spotkanie Zespołu Duszpasterstwa Rodzin Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego z Dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin w Warszawie. Ufamy, że podjęte decyzje i planowane działania wzmocnią duszpasterstwo rodzin w naszym kraju.                                                                                          

                                                                                                                                  Ks. Jacek Goleń