Duszpasterstwo Rodzin

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "KONTROWERSYJNE NAUCZANIE CZY TRUDNOŚCI Z RECEPCJĄ? O duszpasterskim towarzyszeniu rozwiedzionym żyjącym w nowych związkach według adhortacji Amoris laetitia" - 7 listopada 2018

Termin: 2018-11-07


Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Duszpasterstwa Rodzin KUL, Katedrę Teologii Pastoralnej KUL oraz Katedrę Teologii Praktycznej Małżeństwa i Rodziny UKSW.

Konferencji towarzyszyła promocja najnowszych książek z duszpasterstwa rodzin:

1) Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.
2) Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church, red. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.