Duszpasterstwo Rodzin

Międzynarodowa Konferencja Naukowa DUSZPASTERSTWO RODZIN W PARAFII 4.11.2015 r.

Termin: 2015-11-04 do 2015-11-04


Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej

DUSZPASTERSTWO RODZIN W PARAFII

zorganizowanej przez

Katedrę Duszpasterstwa Rodzin Katedrę Prakseologii Pastoralnej

w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL 4 listopada 2015 r.

 

9.00 - Rozpoczęcie - Dziekan Wydziału Teologii KUL - Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

9.15 - Wprowadzenie - ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL

 

Sesja 1 - prowadzi o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMconv KUL

9.30 - Duszpasterstwo rodzin pierwszoplanową dziedziną działalności pastoralnej
w parafii
 - ks. dr hab. Jacek Goleń KUL

10.00 - Przygotowanie do małżeństwa w parafii – dr Richard Kucharčik   M.A.PhD, Katolícka Univerzita v Ružomberku – Słowacja

10.30-11.00 - przerwa

 

Sesja 2 - prowadzi ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda

11.00 - Następstwa mentalności antykoncepcyjnej w relacjach małżeńskich z punktu widzenia  pastoralnego - ks. dr Helmut Präder. Philosophisch-Theologische Hochschule Heiligenkreuz – Austria

11.30 - Duszpasterstwo związków niesakramentalnych w parafii - o. dr Mirosław Ostrowski OP 

 

   12.00-12.30 - przerwa

           

Sesja 3 - prowadzi ks. dr hab. Kazimierz Święs

12.30 - Rekolekcje rodzin w parafii - ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk KUL

13.00 - Wizyta duszpasterska zwana „kolędą" szansą aktywizacji religijnej rodzin w parafii - ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL

13.30 - dyskusja

Podsumowanie konferencji - ks. dr hab. Jacek Goleń