Duszpasterstwo Rodzin

Powołanie małżeńsko-rodzinne w świetle «Amoris laetitia»

Termin: 2017-12-07


Dnia 7 grudnia 2017 r. Katedra Duszpasterstwa Rodzin KUL zorganizowała konferencję naukową pt. "Powołanie małżeńsko-rodzinne w świetle «Amoris laetitia»", w czasie której doktoranci i absolwenci kierunku Duszpasterstwo Rodzin mogli zaprezentować wyniki swoich badań naukowych, dotyczących tematyki małżeńsko-rodzinnej w świetle najnowszej papieskiej adhortacji. Podczas tego wydarzenia wystąpiło ośmiu obecnych doktorantów Katedry Duszpasterstwa Rodzin KUL oraz dwóch jej absolwentów. 

Plakat z programem konferencji.