Duszpasterstwo Rodzin

„Duszpasterstwo rodzin w służbie małżeństwu i rodzinie z okazji 40 lat Specjalizacji Duszpasterstwa Rodzin”

Termin: 2011-05-11


DUSZPASTERSTWO RODZIN
W SŁUŻBIE MAŁŻEŃSTWU I RODZINIE

40 lat Specjalizacji Duszpasterstwa Rodzin

 

PROGRAM

Środa 11 V 2011 r.

9.00 - Msza św. w Kościele akademickim KUL - Mszy przewodniczy J. E. Bp Jan Styrna - Biskup Elbląski

10.10 - Otwarcie Sympozjum - Dziekan Wydziału Teologii KUL, Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

10.15 - Powitanie uczestników i wprowadzenie - Dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej
i Katechetyki, Ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński

10.20 - Referat I: Powstanie, rozwój i kierunki badań Specjalizacji Duszpasterstwa Rodzin - Ks. dr Antoni Tomkiewicz

10.40 - Referat II: Duszpasterstwo rodzin jako refleksja naukowa - Ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński

11.00 - Referat III: Rodzina drogą Kościoła - Ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński,
prof. UKSW

11.30 - Przerwa na kawę

12.00 - Referat IV: Troska duszpasterstwa rodzin o małżeństwo - Dr hab. Beata Parysiewicz

12.15 - Referat V: Zadania duszpasterstwa rodzin - Ks. dr Jarosław Kamiński

12.30 - Referat VI: Troska duszpasterstwa rodzin o narzeczonych - Ks. dr Grzegorz Pyźlak

12.45 - Referat VII: Zagrożenia małżeństwa i rodziny - Ks. dr Jacek Goleń

13.00 - 14.00 - Dyskusja - Perspektywy małżeństwa i rodziny (Prowadzący - Ks. dr Antoni Tomkiewicz)

ZAKOŃCZENIE

 

Sympozjum odbędzie się w Sali 1031

(KUL - Collegium Jana Pawła II, X piętro).